top of page

Workshops

Fem2design ofamnar konceptet craftshership och kopplingen mellan design, hantverk och hållbarhet. Ambitionen med workshops är att involvera kreativitet som manifesteras genom händerna i olika material och metoder.

Fem2design embraces the concept of craftshership and the connection between design, crafts and sustainability. The ambition with the workshops is to involve creativity manifested through the hands with different materials and expressions.

fRöpapper
...
seed papers

I skapandet av fröpapper så tar vi tillvara på vårt egna pappersspill och omvandlar det till vackra ark som senare kan planteras och bidra till biologisk mångfald.

...

In the making of seed papers, we make use of our own paper waste and transform it into beautiful sheets that can later be planted and contribute to biodiversity.

Pappers-verkstad
...
surplus paper

Överskottspapper i form av böcker och tapetprover från lokala aktörer, får ny mening i skapandet av bland annat presentpapper och juldekorationer.

...

Surplus paper in forms of books and wallpaper samples from local actors, get new meaning in the creation of, for example, gift wrapping paper and Christmas ornaments.

BUDSKAPS-BRODERI
...
statement embroidery

Med nål och tråd förmedlar vi budskap. Gör ett statement, en tyst manifestation och ta del av ett hantverk utfört av generationer av kvinnor före oss.

...

With needle and thread we make statements, a silent manifestation and take part in a craft carried out by generations of women before us.

bottom of page