top of page
fem2designVI.jpg

vi är fem2design

Fem2design omfamnar en bredd av varierande åtaganden och projekt såsom produkt- och grafisk design, workshops och föreläsningar.

Fem2design är en designduo som består av Camilla Guzmán och Emma Parsmo som är baserad i Växjö, Sverige. Duon tar sig an en okonventionell designerroll där design ses som ett verktyg för att skapa förändring i de sociokulturella system vi lever i. Genom konstnärliga, hantverksbaserade och experimentella processer med intersektionellt perspektiv, så vill duon utforma framtidsorienterade designförslag i samråd med berörda parter, andra discipliner och verksamheter och vara en drivkraft för hållbar utveckling i samtliga åtaganden. 

 

Duon började sin kollektiva resa under sina studier på

Design + Change vid Linnéuniversitetet Växjö, Sverige.

Examen våren 2021 Master i Design and Fine Arts.

Fem2design embraces a breadth of varying commitments and projects such as product and graphic design, consulting, workshops and lectures.

Fem2design is a Swedish, Växjö-based design duo consisting of Camilla Guzmán and Emma Parsmo. The duo takes on an unconventional designer role where design is seen as a tool for creating change in the socio-cultural systems we live in. Through artistic, crafts based and experimental processes with intersectional perspectives, the duo wants to design future-oriented design proposals in consultation with stakeholders, other disciplines and businesses and be a driving force for sustainable development in all commitments.

The duo began their collaborative journey during their studies at

Design + Change at Linnaeus University Växjö, Sweden.

Graduated spring 2021 Master in Design and Fine Arts.

fem2design-1274.jpg
bottom of page