fem2designVI.jpg

Feminist design duo

Fem2design embraces a breadth of varying commitments and projects such as consulting, design research, exhibitions, lectures, workshops, product and graphic design.

Fem2design is a Swedish, Växjö-based design duo consisting of Camilla Guzmán and Emma Parsmo. The duo takes on an unconventional designer role where design is seen as a tool for creating change in the socio-cultural systems we live in. Through artistic and experimental processes with interacting perspectives based in feminist, queer and decolonizing practices, the duo wants to design future-oriented design proposals in consultation with stakeholders, other disciplines and businesses and be a driving force for sustainable development in all commitments.

 

The duo began their collaborative journey during their studies at

Design + Change at Linnaeus University Växjö, Sweden.

Graduated spring 2021 Master in Design and Fine Arts.

...

Fem2design omfamnar en bredd av varierande åtaganden och projekt såsom konsultering, designforskning, utställningar, föreläsningar, workshops, produkt- och grafisk design.

Fem2design är en designduo som består av Camilla Guzmán och Emma Parsmo som är baserad i Växjö, Sverige. Duon tar sig an en okonventionell designerroll där design ses som ett verktyg för att skapa förändring i de sociokulturella system vi lever i. Genom konstnärliga och experimentella processer med interagerande perspektiv grundade i feministiska, queer och avkoloniserande metoder, vill duon utforma framtidsorienterade designförslag i samråd med berörda parter, andra discipliner och verksamheter och vara en drivkraft för hållbar utveckling i samtliga åtaganden. 

 

Duon började sin kollektiva resa under sina studier på

Design + Change vid Linnéuniversitetet Växjö, Sverige.

Examen våren 2021 Master i Design and Fine Arts.

Happening

Workshop: Skapa Snåländskt / Växjö, Kulturparken Småland / Mar 5, 2022

Workshop: Fröpapper / Under Ekarna, Hofs Lifs / April 27, 2022

fem2design-1274.jpg